1
από Κοντομηνάς Γεώργιος, Τάτλη Ιωάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2015
Θέματα: '; ...Σχεδιασμός πλοίων:Ναυπηγική τεχνολογία-Υπολογιστές...

Διπλωματική Εργασία
2
από Τριπολίτης Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Σχεδιασμός πλοίων:Ναυπηγική τεχνολογία-Υπολογιστές...

Διπλωματική Εργασία
3
από Κωνσταντίνου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Σχεδιασμός πλοίων:Ναυπηγική τεχνολογία-Υπολογιστές...

Διπλωματική Εργασία
4
από Γαβριηλίδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Σχεδιασμός πλοίων:Ναυπηγική τεχνολογία-Υπολογιστές...

Διπλωματική Εργασία
5
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Σχεδιασμός πλοίων:Ναυπηγική τεχνολογία-Υπολογιστές...

Συνέδριο
6
από Celotto R.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Θέματα: '; ...Σχεδιασμός πλοίων:Ναυπηγική τεχνολογία-Υπολογιστές...

Βιβλίο
7
από Cross R., THOMSON B.
Στοιχεία έκδοσης: 1976
Θέματα: '; ...Σχεδιασμός πλοίων:Ναυπηγική τεχνολογία-Υπολογιστές...

Βιβλίο