1
Αρχιτέκτονας: Μαρκόπουλος Γ.
Διεύθυνση: Πειραιάς
...Σχολές...

Κτίριο
2
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 23
...Σχολές...

Κτίριο