1
Αρχιτέκτονας: Μαρκόπουλος Γ.
Διεύθυνση: Πειραιάς
Θέματα: '; ...Σχολή Ναυτικών Δοκίμων...

Κτίριο
2
Θέματα: '; ...Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Καθηγητής...

Μηχανικός
3
Θέματα: '; ...Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Καθηγητής...

Μηχανικός
4
Θέματα: '; ...Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Καθηγητής...

Μηχανικός
5
Μηχανικός
Θέματα: '; ...Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Καθηγητής...

Μηχανικός
6
Θέματα: '; ...Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Καθηγητής Ανώτερων Μαθηματικών...

Μηχανικός