1
Θέματα: '; ...Σχολείο Βιομηχάνων Τεχνών Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνα Καθηγητής 1911-1913...

Μηχανικός
2
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...Σχολείο Βιομηχάνων Τεχνών Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνα Καθηγητής 1890-1917 και 1920-1923...

Μηχανικός
4
Θέματα: '; ...Σχολείο Βιομηχάνων Τεχνών Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνα Καθηγητής 1889-1891...

Μηχανικός
5
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Σχολείο Βιομηχάνων Τεχνών Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνα Καθηγητής 1904...
Η ανακαίνισις της γραμμής του σιδηροδρόμου Αθηνών - Πειραιώς
Επί του ζητήματος της υδρεύσεως των Αθηνών
Εκθεσις περί διοχετεύσεως των υδάτων των εν Ν. Φαλήρω εργοστασίων

Μηχανικός
6
Μηχανικός
Θέματα: '; ...Σχολείο Βιομηχάνων Τεχνών Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνα Καθηγητής 1887-1888...

Μηχανικός
7
Θέματα: '; ...Σχολείο Βιομηχάνων Τεχνών Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνα Καθηγητής 1883-1895...

Μηχανικός