1
Θέματα: '; ...Σχολείο Τεχνών Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Αθήνα Καθηγητής 1886-1891...

Μηχανικός
2
Μηχανικός
Θέματα: '; ...Σχολείο Τεχνών Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Αθήνα 1874-1875 και 1884-1887...

Μηχανικός
3
Θέματα: '; ...Σχολείο Τεχνών Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Αθήνα 1878 Καθηγητής Χωρομετρίας...

Μηχανικός
4
Θέματα: '; ...Σχολείο Τεχνών Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Αθήνα Καθηγητής 1874-1910...

Μηχανικός
5
Θέματα: '; ...Σχολείο Τεχνών Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Αθήνα Καθηγητής 1869-1888...

Μηχανικός
6
Θέματα: '; ...Σχολείο Τεχνών Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Αθήνα Καθηγητής 1864-1892...

Μηχανικός
7
Θέματα: '; ...Σχολείο Τεχνών Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Αθήνα Καθηγητής 1863-1871...

Μηχανικός
8
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...Σχολείο Τεχνών Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Αθήνα...

Μηχανικός
9
Θέματα: '; ...Σχολείο Τεχνών Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Αθήνα Διευθυντής 1864-1873...

Μηχανικός
10
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...Σχολείο Τεχνών Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Αθήνα Διδάσκαλος -1895...

Μηχανικός
11
Θέματα: '; ...Σχολείο Τεχνών Σιδηρουργικό Εργοστάσιο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Αθήνα Εργοστασιάρχης 1874-1875...

Μηχανικός