1
από Κολοβού Ιωάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Σχολικά κτίρια:Αρχιτεκτονική-Συντήρηση...

Διπλωματική Εργασία
2
Θέματα: '; ...Σχολικά κτίρια:Αρχιτεκτονική-Συντήρηση...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
3
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Σχολικά κτίρια:Αρχιτεκτονική-Συντήρηση...

Φυλλάδιο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Σχολικά κτίρια:Αρχιτεκτονική-Συντήρηση...

Σεμινάριο