1
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων...

Ημερίδα
4
...Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων...

Άγνωστο