1
από Ιωαννίδου Νικολία
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Σύμη...
Τα περιεχόμενα του Συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Κουμανούδης Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Νήσος Σύμη...
εξώφυλλο - εισαγωγή

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Σύμη...

Συμπόσιο
4
5
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Νήσος Σύμη...

Βιβλίο
6
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Νήσος Σύμη...

Βιβλίο
7
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...Νήσος Σύμη...

Βιβλίο