1
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών Γενικός Γραμματέας...

Μηχανικός
2
Χημικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών Βιομηχανική και Βιοτεχνική Επιθεώρηση Αρθρογράφος...

Μηχανικός