1
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...ΤΕΕ - Τμ. Πελοποννήσου...
Τα πρακτικά του συνεδρίου

Συνέδριο
13
από Terrell Peter, Koszut Zbigniew, Dargham Ziad
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου