1
από McCormick Ern., Allgen D.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
5
από Μάνιου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
7
από Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο