4
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας - ΜΕ Ενέργειας Περιβάλλοντος...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
11
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας - ΜΕ Ανάπτυξης & Χωροταξίας...
Το πλήρες κείμενο - Πόρισμα Ομάδας Εργασίας

Μελέτη
13
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
15
...ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Ελλάδας...

Μελέτη
20
από Δούναβης Αθανασιος, Κορνάρος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Ελλάδας...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη