1
από Βοσκοπούλου Χρυσούλα Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Μακεδονίας...

Βιβλίο
2
από Τσακμακίδης Λάζαρος
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ...

Ημερίδα
7
από Καρατζάς Γιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΤΕΕ-Τμ. Βορειοανατολικού Αιγαίου...

Βιβλίο
9
από Βασιλείου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...ΤΕΕ...

Οπτικός δίσκος
12
από Χαλκιαδάκης Εμμανουήλ Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...ΤΕΕ...

Βιβλίο
14
15
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
17
από Αντωνιάδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Διπλωματική Εργασία
18
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Chabas A., Lefevre R.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου