2
από Piskounov N.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
3
από Bonta Juan Pablo
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
4
από Francisco D.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
5

Επιστημονικό περιοδικό