1
από Δημακόπουλος Ηλίας, Μίχου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2020
Θέματα: '; ...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας...

Βιβλίο
2
από Περουλιού-Σεργάκη Ιρις
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Καραμανέα Πανίτα
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
4

Εισήγηση συνεδρίου
5

Εισήγηση συνεδρίου
6
7
από Νικολογιάννη Αναστασία
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Δημητρακόπουλος Αριστοτέλης
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
9
Πίνακας περιεχομένων: '; ...-Συγκρότηση Ο.Ε. από Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ/ΤΚΜ - Β.3 Κατάρρευση γέφυρας Γένοβας - Β.4 Κατάρρευση γέφυρας...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
10
από Αίσωπος Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Βούζα Αλεξάνδρα, Φαρίδου Δέσποινα
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Βάχλα Θεανώ, Ξανθούλη Αδαμαντία
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Ντάφλος Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Χαλβατζόλγου Θοδωρής
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
16
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Έκθεση-Μελέτη
17
από Λιαμάδης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
18
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Έκθεση-Μελέτη
19

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Πασσιά Γιώτα, Ρούπας Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου