1
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2018

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Βιβλίο
5
από Κλάδου - Μπλέτσα Αιμιλία
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο
6
από Μπακάλη Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Μεταπτυχιακή Διατριβή
7
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Βιβλιογραφία
8
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Βιβλιογραφία
9
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Βιβλίο
11
12
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΤΕΕ...

Βιβλιογραφία
15
Στοιχεία έκδοσης: 2012

Βιβλίο
16
από Καλογιάννης Σταύρος Ελ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
17
από Βοσκοπούλου Χρυσούλα Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Μακεδονίας...

Βιβλίο
18
από Ιωαννίδου Νικολία
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
19
από Βακαλοπούλου Ελισάβετ
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΤΕΕ...

Συνέδριο