6
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΤΕΕ - Τμ. Εύβοιας...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
7
...Σεμινάριο ευρωκωδίκων (2009 : Αθήνα) / ΤΕΕ, ΣΠΜΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ - Επιτροπή Ευρωκωδίκων...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
8
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Πρότυπα
11
...ΤΕΕ - Τμ. Βορειοανατολικού Αιγαίου...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
12
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΤΕΕ - Τμ. Βορειοανατολικού Αιγαίου...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
13
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Ελλάδας...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Πρότυπα
15
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΤΕΕ...

Μελέτη
16
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Πρότυπα
17
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Πρότυπα
18
από Ποριώτης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Κοστέζκυ Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού