105
από Τζομπανάκης Αλέξιος
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
106
από Κεφαλογιάννης Νεκτάριος
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
115
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Συνέδριο
117
από Βενετσανάκη Χαρά
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
120
από Βασιλείου Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου