1
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΤΕΕ Αντιπρόεδρος 1929-1935...

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΤΕΕ Αντιπρόεδρος 1927-1933...

Μηχανικός