1
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΤΕΕ Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ 1988-2002...
Η φωτογραφία του Κωνσταντίνου Λιάσκα

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΤΕΕ Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ 1951-1958...
Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου

Μηχανικός
5
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΤΕΕ Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ 1940-1941...
Η φωτογραφία του Ανδρέα Γεωργαλά

Μηχανικός
6
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΤΕΕ Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ 1935...
Φωτογραφία του Αγγελου Οικονόμου

Μηχανικός
7
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΤΕΕ Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ 1974-1982...
Η φωτογραφία του Ευάγγελου Κουλουμπή

Μηχανικός