1
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΤΕΕ Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ 1951-1958...
Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου

Μηχανικός
3
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΤΕΕ Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ 1940-1941...
Η φωτογραφία του Ανδρέα Γεωργαλά

Μηχανικός
4
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΤΕΕ Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ 1935...
Φωτογραφία του Αγγελου Οικονόμου

Μηχανικός