1
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΤΕΕ Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ 1951-1958...
Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου

Μηχανικός