1
από Franz Ing. G.
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...ΤΕΕ-Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
2
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...ΤΕΕ-Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος...

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1968
...ΤΕΕ-Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο