1
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ-Τμ. Αιτωλοακαρνανίας...

Ημερίδα
2
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ-Τμ. Αιτωλοακαρνανίας...

Διημερίδα
3
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΤΕΕ-Τμ. Αιτωλοακαρνανίας...

Ημερίδα