1
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο
2
από Κλάδου - Μπλέτσα Αιμιλία
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο
5
από Χατζηδάκης Α., Εύδου Ζωή
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο
6
από Δεληγιαννάκης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο
9
από Κλάδου - Μπλέτσα Αιμιλία
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Μελέτη
12
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Μελέτη
14
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Επιστημονικό περιοδικό