1
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο
2
από Κλάδου - Μπλέτσα Αιμιλία
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο
3
από Κλάδου - Μπλέτσα Αιμιλία
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Ημερίδα
5
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο
7
από Χατζηδάκης Α., Εύδου Ζωή
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο
8
από Δεληγιαννάκης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο
11
από Κλάδου - Μπλέτσα Αιμιλία
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Μελέτη
14
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Μελέτη
16
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Άγνωστο