3
από Διακογεωργίου Γ., Μαρουλλάκης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ-Τμ. Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
4
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ-Τμ. Δωδεκανήσου...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΤΕΕ-Τμ. Δωδεκανήσου...

Βιβλίο
6
...ΤΕΕ-Τμ. Δωδεκανήσου...

Μελέτη
7
από Θεοδοσίου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΕΕ-Τμ. Δωδεκανήσου...

Βιβλίο
8
...ΤΕΕ-Τμ. Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
11
...ΤΕΕ-Τμ. Δωδεκανήσου...

Μελέτη
12
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΤΕΕ-Τμ. Δωδεκανήσου...

Μελέτη
14
από Σταυλάς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΤΕΕ-Τμ. Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
16
...ΤΕΕ-Τμ. Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
18
από Διακογεωργίου Γ., Ξάνθης Αγαπητός
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΕΕ-Τμ. Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
19
...ΤΕΕ-Τμ. Δωδεκανήσου...

Μελέτη