21
από Αποστολής Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...ΤΕΕ-Τμ. Δωδεκανήσου...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
23
...ΤΕΕ-Τμ. Δωδεκανήσου...

Μελέτη
24
...ΤΕΕ-Τμ. Δωδεκανήσου...

Επιστημονικό περιοδικό
25
...ΤΕΕ-Τμ. Δωδεκανήσου...

Βιβλίο