1
από Μακρής Κ., Γκούρας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ-Τμ.Ηπείρου...

Μελέτη
2
από Αράπογλου Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ-Τμ. Ηπείρου...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ-Τμ.Ηπείρου...

Ημερίδα
4
από Κωστούλας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΤΕΕ-Τμ. Ηπείρου...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΤΕΕ-Τμ. Ηπείρου...

Σεμινάριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΤΕΕ-Τμ. Ηπείρου...
Τα περιεχόμενα του διημέρου

Ημερίδα
14
...ΤΕΕ-Τμ. Ηπείρου...

Άγνωστο