1
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...
Τα πρακτικά της ημερίδας

Ημερίδα
3
από Μπλάνας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...

Βιβλίο
4
...ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...

Μελέτη
5
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...
Τα περιεχόμενα του προσυνεδρίου

Συνέδριο