1
από Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ...

Οπτικός δίσκος
4
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ...

Φυλλάδιο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ...

Έκθεση-Μελέτη
9
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ...

Συνέδριο