1
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
4
από Δασκάλογλου Αρχοντούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Διπλωματική Εργασία
5
από Μανικάρου Μεταξούλα, Σπυρέλη Χρυσούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
6
από Παντελόγλου Κώστας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
7
από Παντελόγλου Κώστας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
11
από Παντελόγλου Κώστας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
12
από Παντελόγλου Κώστας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
13
από Παντελόγλου Κώστας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
14
από Παντελόγλου Κώστας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
15
από Παντελόγλου Κώστας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Οπτικός δίσκος
17
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Οπτικός δίσκος
18
από Ξενάκης Δ., Τσινισιζέλης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο