Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Περιφερειακή Ανάπτυξη 3 Τοπική Αυτοδιοίκηση 3 Αποκέντρωση 1 Κράτος 1
2
3
από Σαπρανίδης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου