1
από Μπακογιάννης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
2
από Μαλάς Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
από Πολίτης, Smith, Κατσώνης
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού