1
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Μελέτη
2
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Συμπόσιο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Μελέτη