2
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
3
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
4
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
6
από Τερζόπουλος Π., Λιναρδάκης Ι., Παράσχος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
7
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο