Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Απόβλητα:Τοπική αυτοδιοίκηση 6 Διάθεση αποβλήτων:Τοπική αυτοδιοίκηση 4 Διαχείριση αποβλήτων:Διοίκηση παραγωγής 3 Διαχείριση αποβλήτων:Περιβάλλον 2 ΕΟΚ 2 Συλλογή απορριμμάτων:Υγειονομική μηχανική 2 Αποχέτευση και λύματα:Υγειονομική μηχανική 1 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Συνέδριο
4
από Αλεξάκη Μ., Αγαπητίδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
7
από Σουμπενιώτης Α.Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Διπλωματική Εργασία
8
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
9
από Καραγκουνίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο