Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Τοπική αυτοδιοίκηση 55 Ελλάδα:Τοπική αυτοδιοίκηση 12 Κοινότητες:Τοπική αυτοδιοίκηση 6 Απόβλητα:Τοπική αυτοδιοίκηση 5 Τοπική αυτοδιοίκηση-Νομοθεσία 5 ΕΟΚ 4 Πολιτιστικές δραστηριότητες:Τοπική αυτοδιοίκηση 4 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
4
από Μανικάρου Μεταξούλα, Σπυρέλη Χρυσούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
7
από Ξενάκης Δ., Τσινισιζέλης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
9
από Τριανταφυλλοπούλου Αθανασία
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
15
από Κουκιαδάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
17
από Αϊβαλιώτης Π., Σουπιάδης Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο