1
από Δασκάλογλου Αρχοντούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Διπλωματική Εργασία
2
από Σουμπενιώτης Α.Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Διπλωματική Εργασία
3
από ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ.Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Διπλωματική Εργασία