2
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλιογραφία
4
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Ημερίδα
5
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
7
από Σουμπενιώτης Α.Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Διπλωματική Εργασία
8
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
9
από ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ.Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Διπλωματική Εργασία
10
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
13
14
από Σαπρανίδης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
16
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
18
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
19
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
20