1
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλιογραφία
3
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
6
από Τάτσος Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα