Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Τοπική αυτοδιοίκηση 6 Ανάπτυξη 2 Ελλάδα:Τοπική αυτοδιοίκηση 2 Κοινωνική Ανάπτυξη 2 Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση 2 Οικονομική Ανάπτυξη 2 Τοπική Αυτοδιοίκηση 2 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλιογραφία
2
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Σεμινάριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
9
από Τάτσος Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
12
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα