1
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλιογραφία
3
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
5
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Ημερίδα
8
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Σεμινάριο
9
από Λιάτσης Δ., Ριτζούλης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
10
από Αλεξάκη Μ., Αγαπητίδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
13
από Τάτσος Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
16
17
από Σαπρανίδης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
18
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
20
από Κουτσούνη Σούλα
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας