Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Τοπική αυτοδιοίκηση 51 Ελλάδα:Τοπική αυτοδιοίκηση 16 Απόβλητα:Τοπική αυτοδιοίκηση 5 Τοπική αυτοδιοίκηση-Νομοθεσία 5 Δημοτικές επιχειρήσεις κοινής ωφελείας 4 Διάθεση αποβλήτων:Τοπική αυτοδιοίκηση 4 Κοινότητες:Τοπική αυτοδιοίκηση 4 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
2
από Δασκάλογλου Αρχοντούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Διπλωματική Εργασία
3
από Παντελόγλου Κώστας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
4
από Παντελόγλου Κώστας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
6
από Παντελόγλου Κώστας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
8
από Παντελόγλου Κώστας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
9
από Παντελόγλου Κώστας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
10
από Παντελόγλου Κώστας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
12
από Παντελόγλου Κώστας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλιογραφία
16
από Παντελόγλου Κώστας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
18
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Συνέδριο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο