1
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Μελέτη
2
από Τζαναβάρα Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
3
από Κουσουλάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
4
από Μαϊστρος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
8
9
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Εισήγηση ημερίδας