2
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Οπτικός δίσκος
3
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Συμπόσιο
4
από Τσουκαλάς Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Εισήγηση ημερίδας
5
από Μούχος Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Εισήγηση ημερίδας
6
από Μεργιαλής Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Εισήγηση ημερίδας
7
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Μελέτη
9
από Κυριακόπουλος Λουκάς
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
10
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Μελέτη