41
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
42
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
43
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
44
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Ημερίδα
45
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
46
από Περίσσης Σταμάτης
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Εισήγηση ημερίδας
47
από Σταυροπούλου Βάσω
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Εισήγηση ημερίδας
48
από Τσουκαλάς Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Εισήγηση ημερίδας
49
από Μούχος Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Εισήγηση ημερίδας
50
από Τζανής Λεωνίδας
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Εισήγηση ημερίδας
51
από Μεργιαλής Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Εισήγηση ημερίδας
52
από Αλεξανδρίδης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Εισήγηση ημερίδας
53
από Ευμορφόπουλος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Εισήγηση ημερίδας
54
από Αρέθας Απόστολος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Εισήγηση ημερίδας
55
από Φεγγίτης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Εισήγηση ημερίδας
56
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
57
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
58
από Πανάς Επαμεινώνδας Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
59
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
60
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο