101
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
102
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
103
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
105
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
106
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
107
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
109
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
110
από Παπαϊωάννου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
111
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
112
από Σουμπενιώτης Α.Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Διπλωματική Εργασία
113
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
114
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
115
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
116
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
117
από Τάτσος Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
118
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
119
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
120
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο