121
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Διεθνείς οργανισμοί
122
από ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ.Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Διπλωματική Εργασία
123
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
124
από Rey Jean - Paul
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
125
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
126
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
127
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
128
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
129
από Τάτσος Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
130
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
131
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
132
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
135
από Τζαναβάρα Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
136
από Κουσουλάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
137
από Μαϊστρος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
138
από Μηταράκη - Μπαζού Φανή
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
139
από Χαραλάμπους Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
140
από Κατριβάνος Θεόδωρος
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας