161
από Παπαγιάννης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
162
από Αυδής Λεωνίδας
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
165
από Βασιλειάδης Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
166
από Βασιλειάδης Γ., Καραγιώργος Β., Συγκελάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
167
168
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
169
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
171
172
από Σαπρανίδης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
174
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
175
από Τριάντης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
176
από Μαϊστρος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο
Τα πρακτικά της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
177
από Κατσέλη Λούκα
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο
Τα πρακτικά της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
178
από Ξανθάκης Μανόλης
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
179
από Θεοχάρης Κώνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες δίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
180
από Ζαχαρέας Αιμίλιος
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας