2
Αρχιτέκτονες: Λάσκαρις Κίμων, Κυριάκος Δημήτριος
Διεύθυνση: Αθήνα, Λεωφόρος Αλεξάνδρας
...Τεχνικά Χρονικά...
Συγκρότημα πολυκατοικιών Λ. Αλεξάνδρας (Αμπελόκηποι). Πηγή: Τεχνικά Χρονικά 1 Ιουλίου 1936 τεύχ.109 σ.613

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Μεταξάς Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασ. Σοφίας και Κουμπάρη
...Τεχνικά Χρονικά...
Οικία Εμμ. Μπενάκη. Πηγή: Τεχνικά Χρονικά, 1 Μαρτίου 1939, τ. 15, τεύχ. 173, σελ. 181

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Αντωνιάδης Ι.
Διεύθυνση: Πάρνηθα
...Τεχνικά Χρονικά...

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου
...Τεχνικά Χρονικά...
Η φωτογραφία από τα Τεχνικά Χρονικά
Δοκιμαστική εικόνα

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονας: Κλεάνθης Σταμάτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας
...Τεχνικά Χρονικά...
Φωτογραφία από τα Τεχνικά Χρονικά

Κτίριο